Casemanager dementie

Als er bij u of uw partner de diagnose dementie is gesteld of u het vermoeden heeft dat er sprake is van dementie, heeft u vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te
hebben, die samen met u kijkt naar wat u nodig heeft en dat wat u nodig heeft voor u regelt. De casemanager kan deze rol voor u vervullen.

Taken van de casemanager;

  • De casemanager inventariseert samen met cliënt en mantelzorger aan welke vormen van ondersteuning en zorg er behoefte is.
  • De casemanager volgt de situatie door u regelmatig te bezoeken en contact te houden met uw mantelzorger(s) en de betrokken hulpverleners.
  • Er wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld, die door de casemanager wordt gecoördineerd.
  • De casemanager biedt ook begeleiding en ondersteuning aan de mantelzorger.
  • De casemanager vraagt zo nodig advies aan bij ouderengeneeskundige en psycholoog.
    Door al deze hulp kunt u langer thuis blijven wonen met kwaliteit van leven. Ook in crisissituaties kan de casemanager u met raad en daad bijstaan.

Via www.geheugensteunpunt.nl kunt u informatie krijgen over dementie en ondersteuningsmogelijkheden in de regio.