Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die je geeft aan een bekende uit je omgeving, zoals je partner, ouder(s), kind, broer, zus, buur of vriend(in) die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen (boodschappen doen, koken, schoonmaken), wassen en aankleden, oppassen of gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger die werkt vanuit een vrijwilligerscentrale wordt niet aangemerkt als een mantelzorger.

HVP Zorg probeert mantelzorgers bij te staan waar nodig, moedigt aan, geeft een steun in de rug, motiveert, ontlast, maar luistert vooral heel erg goed in wat de wensen zijn van de betrokken mantelzorger. Het doel van HVP Zorg is dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun zorgtaken vervullen en volhouden. Vervullen omdat kwalitatieve zorgverlening in het belang is van de cliënt. Volhouden omdat de mantelzorger geneigd is om zichzelf weg te cijferen voor degene aan wie hij of zij zorg verleent, maar soms wel eens vergeet dat hij of zij ook voor zichzelf moet zorgen en andere levenstaken heeft.

De samenwerking met de mantelzorger

Mantelzorgers kunnen praktische hulp en ondersteuning geven bij de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). Dat zijn onder meer het wassen, aankleden, eten en drinken en het voeren van de huishouding. Mogelijk is er hulp nodig bij het staan en lopen. Ook de meer verpleegtechnische handelingen (thuisdialyse en beademing) kan door zorgprofessionals aan de persoon met een ziekte of beperking worden geleerd. Ook aan de mantelzorger kan dit geleerd worden. Een mantelzorger kan en mag alles doen waar een verzorgde behoefte aan heeft. De grenzen worden daarbij zo veel mogelijk samen door de verzorgde van HVP Zorg en de mantelzorger bepaald.

De professionele medewerker van HVP Zorg maakt samen met de mantelzorger afspraken over de taken en verantwoordelijkheden die zij willen en kunnen verrichten. Deze afspraken worden door HVP Zorg opgenomen in het zorgleefplan van de cliënt.

Lees hier meer over het mantelzorgbeleid van HVP Zorg.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is het werk dat onverplicht maar wel in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van cliënten. Vrijwilligerswerk vult de beroepszorg aan, maar kan deze niet vervangen. Bij de taken van de vrijwilliger kunt u denken aan ondersteuning bij praktische zaken zoals een formulier invullen. Ook kunt u denken aan vrijwilligers die samen een activiteit ondernemen zoals een stukje wandelen en voorlezen.  Om een voorbeeld te geven hebben wij vrijwilligers op de begeleiding groep, die met hart en ziel de cliënten bijstaan en ondersteunen.