Per 1 oktober 2018 heeft HVP Zorg haar algemene voorwaarden en privacybepalingen (en modulen voor wijkverpleging, zorg met verblijf, en MPT en VPT), als ook de klachtenregeling gedigitaliseerd.

Voortaan kunnen de documenten worden geraadpleegd op de website van HVP Zorg via ‘Downloads’ in het menu en de volgende links:

Mocht er behoefte zijn aan een papieren versie van de algemene voorwaarden en privacybepalingen (en voorwaarden voor wijkverpleging, zorg met verblijf, en MPT en VPT), en/of klachtenregeling, dan kan er een verzoek hiertoe worden ingediend via e-mail zorgcoordinatie@hvpzorg.nl en/of telefoonnummer 070-3114311.

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur