Wijkverpleging

Wijkverpleging HVP zorg biedt deskundige verpleegkundige zorg, zoals wondzorgverzorging, injecteren en katheteriseren. Vanzelfsprekend werken wij enkel met gekwalificeerde, gediplomeerde en BIG- geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden , die altijd de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied volgen. HVP Zorg heeft geen wachttijd voor wijkverpleging.

De postcodes waar HVP zorg Wijkverpleging levert, kunt u hier vinden.

Persoonlijke verzorging

Heeft u ondersteuning nodig bij het in- en uit bed stappen? Kost het u moeite om het toilet te bereiken? Of lukt het niet meer om u zelfstandig te wassen en aan te kleden? De medewerkers van HVP Zorg bieden u deskundige ondersteuning bij bijvoorbeeld het douchen, aan- en uitkleden, opstaan, scheren, pillen innemen, ogen druppelen, steunkousen aan- en uit trekken en allerlei andere zaken die ervoor zorgen dat u prettig in uw vertrouwde leefomgeving kunt blijven wonen.

Aanvullende diensten

HVP Zorg brengt geen extra kosten in rekening voor zaken die onder de WLZ-aanspraak vallen.

Maatwerkvoorziening ondersteuning

Bij HVP Zorg gaat de zorg verder dan de eerste levensbehoeften. Bij maatwerkvoorziening ondersteuning kunt u denken aan het begeleiden en ondersteunen van mensen die vanwege psychosociale problematiek het niet meer alleen aan kunnen. De doelgroepen die onder andere in aanmerking voor maatwerkvoorziening ondersteuning kunnen komen, zijn mensen met:

 • een psychiatrische ziekte
 • een geriatrische aandoening
 • mensen met autisme
 • mensen met verslavingsproblematiek
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • dementerende ouderen

De professionele begeleiders van HVP Zorg kunnen u ondersteunen om weer grip over uw leven te krijgen. Hierbij wordt gekeken op welke vlakken u ondersteuning nodig heeft; vervolgens kan er doel- en resultaatgericht te werk gegaan worden.


Maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp

Het kan voorkomen dat u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom uw huishouden niet meer goed kunt doen? Als de hulp van uw familie, vrienden of buren niet voldoende is, dan kunt ook gebruik maken van de huishoudelijke hulp van HVP Zorg. HVP Zorg werkt met de gemeente om u de benodigde hulp te bieden.

HVP Zorg kan u helpen bij o.a. de volgende onderdelen van uw huishouden:

 • hulp bij het regelen en plannen van uw huishouden
 • u helpen te leren hoe u, ondanks uw beperkingen, uw woning zelf schoon kunt houden
 • uw woning schoonmaken en schoon houden
 • hulp bij het regelen van uw maaltijden en/of het doen van boodschappen

Casemanagement

Als er bij u of uw partner de diagnose dementie is gesteld of u het vermoeden heeft dat er sprake is van dementie, heeft u vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben, die samen met u kijkt naar wat u nodig heeft en dat voor u regelt. De casemanager kan deze rol voor u vervullen.

Taken van de casemanager;

 • De casemanager inventariseert samen met cliënt en mantelzorger aan welke vormen van ondersteuning en zorg er behoefte is.
 • De casemanager volgt de situatie door u regelmatig te bezoeken en contact te houden met uw mantelzorger(s) en de betrokken hulpverleners.
 • Er wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld, die door de casemanager wordt gecoördineerd.
 • De casemanager biedt ook begeleiding en ondersteuning aan de mantelzorger.
 • De casemanager vraagt zo nodig advies aan bij ouderengeneeskundige en psycholoog.

Door al deze hulp kunt u langer thuis blijven wonen met kwaliteit van leven. Ook in crisissituaties kan de casemanager u met raad en daad bijstaan. Via www.geheugensteunpunt.nl kunt u informatie krijgen over dementie en ondersteuningsmogelijkheden in de regio.

HVP Zorg kan u, uw partner of uw familielid/relatie van dienst zijn met casemanagement. Informeert u bij HVP Zorg naar de mogelijkheden. Er geldt een wachtlijst van 5 weken om voor de dienstverlening in aanmerking te komen.


Dagbesteding

Als u een ziekte of beperking heeft, en/of symptomen van ouderdom ervaart, en mensen wilt ontmoeten, dan kan dagbesteding u helpen. Dagbesteding helpt u uw dagen nuttig en fijn in te vullen en activiteiten te ontplooien. De dagbesteding die HVP Zorg biedt, is een maatwerkvoorziening voor multiculturele doelgroepen.

HVP Zorg kan u helpen bij de aanvraag voor deelname.

Op de Sociale Kaart kunt u hulp of zorg bij in uw buurt vinden. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:

 • koffieochtend in een buurthuis
 • bewegen in het buurthuis
 • uitjes
 • cursussen
 • muziek(lessen)
 • kunst maken of bekijken
 • welzijnswerk

Als u een ziekte of beperking heeft, dan kunt u hulp krijgen bij vervoer om naar de dagbesteding gebracht te worden en/of thuis afgezet te worden. Voor meer informatie over onze diensten, kunt u ons altijd bellen.


Overige diensten

Wijkvereniging Vrederust

In het hoofdgebouw van HVP Zorg, genaamd het complex ‘Wilgenburg’, levert Wijkvereniging Vrederust een uitgebreid scala van activiteiten.

De volgende activiteiten worden aangeboden:

 • Bridge
 • Klaverjassen en jokeren
 • Yoga
 • Handwerken
 • Vrije inloop koffie-ochtend
 • Sjoelen en koersbal
 • Bingo
 • Rommelmarkt

Geïnteresseerd? Kom eens langs en laat u informeren over de kosten.

Adres:

Melis Stokelaan 2496-W, 2541 GS Den Haag

Fysiotherapie Lokman

De huisarts, specialist kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut voor een behandeling van fysieke ongemakken. U kunt Fysiotherapie Lokman hiervoor benaderen. Klachten waarvoor u Lokman kunt bezoeken, zijn uiteenlopend: pijn, krachtvermindering, ademhalingsproblemen, zwellingen en beperkingen in de beweging. De aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, tijdens of na de zwangerschap of door veroudering.

Bij beëindiging van de therapie stuurt de fysiotherapeut in overleg met u een brief naar de verwijzer met een verslag van het verloop en het resultaat van de behandeling.

Geïnteresseerd? Laat u informeren.

Contact:

070 -3114311 / 06-52446135 | info@fysiotherapielokman.nl