Werkwijze

Wijkverpleging

Binnen één dag na aanmelding van de klant neemt de zorgcoördinator telefonisch contact op met de klant voor het maken van een intakeafspraak. De basisgegevens worden in het digitale systeem ingevoerd.

Wijkverpleging

Maatwerkvoorzieningen

Wanneer u bij ons aanklopt voor ondersteuning of hulpverlening, kijken wij eerst of u al in het bezit bent van een toekenning. Indien u wilt overstappen naar HVP Zorg, wordt er met u eerst een omzetting geregeld.

Maatwerkvoorzieningen

Eigen bijdrage

Als u Huishoudelijke Hulp vanuit de gemeente WMO ontvangt, moet u een eigen, door het CAK berekende, inkomensafhankelijke bijdrage betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

Eigen bijdrage

Financiering en aanmelding

De financiering van de zorg kan op verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de Zorgverzekeringswet, vanuit de WMO, vanuit het PGB of uit particuliere middelen of een combinatie hiervan.

Financiering en aanmelding

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering