Casemanagement Dementie

Casemanagement Dementie

Als er bij u of uw partner de diagnose dementie is gesteld of u het vermoeden heeft dat er sprake is van dementie, heeft u vaak te maken met veel verschillende hulpverleners. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben, die samen met u kijkt naar wat u nodig heeft en dat voor u regelt. De casemanager kan deze rol voor u vervullen.

Taken van de casemanager

  • de casemanager inventariseert samen met cliënt en mantelzorger aan welke vormen van ondersteuning en zorg er behoefte is
  • de casemanager volgt de situatie door u regelmatig te bezoeken en contact te houden met uw mantelzorger(s) en de betrokken hulpverleners
  • er wordt gezamenlijk een zorgplan opgesteld, die door de casemanager wordt gecoördineerd
  • de casemanager biedt ook begeleiding en ondersteuning aan de mantelzorger
  • de casemanager vraagt zo nodig advies aan bij ouderengeneeskundige en psycholoog

Door al deze hulp kunt u langer thuis blijven wonen met kwaliteit van leven. Ook in crisissituaties kan de casemanager u met raad en daad bijstaan. Via geheugensteunpunt.nl kunt u informatie krijgen over dementie en ondersteuningsmogelijkheden in de regio.

HVP Zorg kan u, uw partner of uw familielid/relatie van dienst zijn met casemanagement. Informeert u bij HVP Zorg naar de mogelijkheden. Er geldt een wachtlijst van 5 weken om voor de dienstverlening in aanmerking te komen.

aanmelden

Informatie over onze wachttijden en wachtlijsten kunt u vinden op de site van het Dementienetwerk: https://transmuralezorg.nl/kennisbank/nza-wachtlijstregeling-cmd-per-juli-2021/

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering