Over HVP Zorg

Over HVP Zorg

HVP Zorg is actief in de regio Haaglanden, de H5 gemeenten (Delft, Rijswijk, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland) en de H6 gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar, Voorschoten, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp) en Rotterdam, voor de volgende diensten:

  • Wet Maatschappelijk ondersteuning (WMO)
  • Wet Langdurig Zorgverlening (WLZ)
  • diensten als Persoonlijke verzorging en verpleging, huishoudelijk hulp, begeleiding en dagbesteding

Wij verlenen onze diensten vooral in de Regio Haaglanden. Klik op de onderstaande knop voor de postcodes.

Wijkverpleging postcodes

Ons doel is de zorg te verlenen die onze cliënten nodig hebben om zelfstandig (thuis) te blijven wonen. De zorgvraag wordt bij iedereen persoonlijk overlegd en er wordt rekening gehouden met de individuele levensovertuiging. Wij zullen zorg bieden op de manier die voor onze cliënten het prettigst is. Op deze manier kunnen onze cliënten zoveel mogelijk zelf vorm geven aan de dagelijkse zorg.

Ook de continuïteit van de zorg is een belangrijk punt. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener aan huis krijgen, zodat ze niet steeds aan een nieuw gezicht hoeven te wennen.

Om de tevredenheid van onze cliënten te waarborgen, onderhouden we wekelijks telefonisch contact met onze cliënten of komen wij op huisbezoek, zodat u eventuele op- of aanmerkingen kunt doorgeven. Zo komen wij, in samenspraak met onze cliënten, tot de beste zorg.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van HVP Zorg bestaat uit drie leden:

  • T. Kaya, verpleegkundige
  • E. Günç, manager in- en uitstroom
  • S. Polat, casemanager

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van HVP Zorg bestaat uit vier leden:

  • I. de Korte (Voorzitter)
  • M. Cornelia Roodzant
  • N. Kentie
  • W. Bolhuis

Missie en Visie

HVP Zorg heeft als missie dat kwalitatief goede zorg- en hulpverlening wordt geboden aan cliënten. Onze gedachte hierbij is dat dit het beste bereikt kan worden door de cultuur van de cliënten zo goed mogelijk te begrijpen, te respecteren en van daaruit te handelen.

Missie en Visie

Kwaliteit

Wij vinden het zeer belangrijk om de kwaliteit van onze zorg- en hulpverlening te waarborgen en continu te verbeteren. Hiervoor houden wij evaluatiegesprekken, hebben wij telefonisch contact of komen wij op huisbezoek.

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Samenwerking

HVP Zorg werkt samen met een groot aantal dienstverleners in de zorg- en welzijn-sector. De sociale kaart Den Haag is een combinatie van een website en een database om deze dienstverleners voor het voetlicht te brengen.

Samenwerking

Klachtenfunctionaris

Heeft u een klacht dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet regelt dat elke zorgaanbieder in Nederland een klachtenfunctionaris moet hebben.

Klachtenfunctionaris

Vetrouwenspersoon

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en het aanstellen van een vertrouwenspersoon is hiervan een belangrijk onderdeel.

Vertrouwenspersoon

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering