HVP Zorg is actief in de regio Haaglanden; in het bijzonder in de volgende gemeenten, voor de volgende diensten:

  • Huishoudelijke verzorging (HV); gemeente Den Haag en Delft
  • Maatwerkvoorziening ondersteuning (MVO); Den Haag, Delft, Westland, Midden Delfland, Rijswijk, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer.
  • Persoonlijke verzorging en verpleging (PV en VP); Den Haag, Wassenaar, Zoetermeer,Delft, Rijswijk, Voorburg en Pijnacker-Nootdorp.

Ons doel is de zorg te verlenen die onze cliënten nodig hebben om zelfstandig (thuis) te blijven wonen. De zorgvraag wordt bij iedereen persoonlijk overlegd en er wordt rekening gehouden met de individuele levensovertuiging. Wij zullen zorg bieden op de manier die voor onze cliënten het prettigst is. Op deze manier kunnen onze cliënten zoveel mogelijk zelf vorm geven aan de dagelijkse zorg.

Ook de continuïteit van de zorg is een belangrijk punt. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener aan huis krijgen, zodat ze niet steeds aan een nieuw gezicht hoeven te wennen.

Om de tevredenheid van onze cliënten te waarborgen, onderhouden we wekelijks telefonisch contact met onze cliënten of komen wij op huisbezoek, zodat u eventuele op- of aanmerkingen kunt doorgeven. Zo komen wij, in samenspraak met onze cliënten, tot de beste zorg.


Missie en visie

HVP Zorg heeft als missie dat kwalitatief goede zorg- en hulpverlening wordt geboden aan cliënten. Onze gedachte hierbij is dat dit het beste bereikt kan worden door de cultuur (en de daaruit voortvloeiende normen en waarden) van de cliënten zo goed mogelijk te begrijpen, te respecteren en van daaruit te handelen. Wij hechten hierbij veel waarde aan een transparante en oprechte opstelling als organisatie.

Dit zijn de kernwaarden van HVP Zorg. Ook vinden wij het erg belangrijk om meer kwaliteit te leveren door empathische en enthousiaste collega’s in te zetten. Alles bijeen genomen, streven we naar een zorg- en hulpverlening van hoge kwaliteit.

Het is voor ons belangrijk dat elke cliënt zo lang mogelijk in zijn of haar eigen leefomgeving kan blijven wonen, op zijn of haar eigen manier. Waar nodig bieden we zorg- en/of hulpverlening. De cliënt staat bij ons centraal en de zorgvraag wordt met iedere cliënt persoonlijk overlegd.

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Wij vinden het zeer belangrijk om de kwaliteit van onze zorg- en hulpverlening te waarborgen en continu te gaan verbeteren. Hiervoor houden wij evaluatiegesprekken, hebben wij telefonisch contact met onze cliënten of komen wij op huisbezoek zodat cliënten eventuele op- of aanmerkingen door kunnen geven. Daarnaast worden er onafhankelijke tevredenheidsonderzoeken gehouden. Deze tevredenheidsonderzoeken kunnen hier worden geraadpleegd.

Een andere manier voor cliënten om ervaring over de verleende hulp- en/ of zorgverlenging te delen is een waardering te plaatsen via deze link.

Op basis van alle resultaten wordt er kritisch gekeken waar verbeteringen gebracht kan worden. Vervolgens worden daarvoor de benodigde stappen genomen.

Wilt u ook een waardering plaatsen? We zijn benieuwd naar uw ervaring en zien graag uw waardering tegemoet.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van HVP Zorg bestaat uit drie leden:

  • T. Kaya, verpleegkundige
  • E. Günç, manager in- en uitstroom
  • S. Polat, casemanager

Raad van Toezicht

  • S. Tunali (voorzitter)
  • I. de Korte (lid)
  • N. Kentie (lid)

Samenwerking

HVP Zorg werkt samen met een groot aantal dienstverleners in de zorg- en welzijn-sector. De sociale kaart Den Haag is een combinatie van een website en een database om deze dienstverleners op een overzichtelijke manier voor het voetlicht te brengen. De combinatie kan u helpen uw weg te vinden in de veelheid aan organisaties en hun aanbod. Via de onderstaande links komt u terecht bij de sociale kaart van Den Haag.

www.socialekaart.net / www.socialekaartdenhaag.nl


Klachtenfunctionaris

Een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie via klachtencommissie@hvpzorg.nl of per post via:

HVP Zorg
t.a.v. Klachtencommissie
Melis Stokelaan 2496-W
2541 GS Den Haag

Klik hier voor meer informatie over de klachtenfunctionaris en de klachtenregeling van HVP Zorg.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van HVP Zorg is Emine Firat. Zij is te bereiken via: e.firat@hvpzorg.nl.

Alle leden en voormalige leden van HVP Zorg kunnen met klachten en problemen bij onze vertrouwenspersoon terecht. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan seksuele intimidatie en discriminatie. Onze vertrouwenspersoon is verplicht om de privacy en anonimiteit van de aanmelder te waarborgen.

De vertrouwenspersoon biedt de eerste opvang door middel van begeleidingsgesprekken. Ook heeft de vertrouwenspersoon ervaring met doorverwijzingsmogelijkheden en het hulpverleningsgebied.