Informatiegids palliatieve zorg beschikbaar in regio Haaglanden

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. In 2022 hebben de leden van het netwerk samen de informatiegids palliatieve zorg ontwikkeld.

Deze informatiegids is aan te vragen bij Vereniging Transmurale Zorg, zodat zorgverleners deze mee kunnen geven aan hun patiënten en naasten. Burgers kunnen de informatiegids ook zelf aanvragen. Sinds januari 2023 zijn er al bijna 2200 informatiegidsen palliatieve zorg voor patiënten en naasten besteld!

De informatiegidsen zijn gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

Op deze website vindt u de digitale versie.

HVP Zorg locaties


HVP Zorg Hoofdkantoor
Melis Stokelaan 2496W
2541 GS Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediSena
Varkenmarkt 19
2512 GR Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

HVP Zorg locatie MediCaya
Orveltestraat 30
2545 KG Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311


HVP Zorg locatie MediCaya
Beresteinlaan 4
2542 KA Den Haag
Open van 8.30 tot 17.30 uur
+31 (0) 70 311 4 311

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHVP Zorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering