Verwijzers

Op deze pagina vindt u informatie voor u als verwijzer. Als verwijzers beschouwen wij: huisartsen, overige artsen (zoals GGD-artsen, jeugd- of kinderartsen), medisch specialisten (waaronder psychiaters) of Kinder- en Jeugdteams van de gemeenten in onze zorgregio’s.

HVP Zorg hanteert voor digitale verwijzingen twee soort systemen: POINT (voor ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen) en ZorgDomein (voor huisartsen en klinieken) voor de overdracht en transfer van zorgbehoevenden.

Mocht u meer uitleg of informatie willen, neemt u dan contact met ons op.